Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /www/wwwroot/nnycjd.com/www.nnycjd.com/data/com.conn.php on line 45
清叶其逵《净土圣贤录》-念佛网
念佛网
念佛网
拜佛与医学 谷响集
主页/ 净土圣贤录/ 文章正文

清叶其逵《净土圣贤录》

导读:叶其逵,字竺庵,浙江余姚人。生有异秉,自幼无戏言。比就傅,端谨逾成人。既冠游庠,不习举子业,独潜心理学,旁通释典,躬行实践,不事著述。溯自发逆之乱,惨目伤心。意杀运非个人力所能挽回,惟物命生杀之权,操之由我,遂立戒杀持斋放生等愿,不摇于迂儒血食之说。祭祀宾客,概不特杀,著为家令。五旬以后,皈心净土,专持佛号,每晨向西顶礼念佛,寒暑无间。光绪戊戌,年已六十九,三月初一示微疾。初四夜半后,谕长子秉钧曰...

 叶其逵,字竺庵,浙江余姚人。生有异秉,自幼无戏言。比就傅,端谨逾成人。既冠游庠,不习举子业,独潜心理学,旁通释典,躬行实践,不事著述。溯自发逆之乱,惨目伤心。意杀运非个人力所能挽回,惟物命生杀之权,操之由我,遂立戒杀持斋放生等愿,不摇于迂儒血食之说。祭祀宾客,概不特杀,著为家令。五旬以后,皈心净土,专持佛号,每晨向西顶礼念佛,寒暑无间。光绪戊戌,年已六十九,三月初一示微疾。初四夜半后,谕长子秉钧曰,我如从此不起,汝率家属念佛送终,不许啼哭,谆嘱再四。自是寤寐间,辄朗宣佛号。数日后,言语不能续,声亦浸微,惟念佛仍极流利,未尝气促,延至十三日戌刻西归。三日前,侍疾之人,有闻异香者。临终顶上坟起如馒头,见者以为瑞感,赞叹不已。(近代往生传)

\

 • 1970-01-01
 • 1970-01-01
 • 1970-01-01
 • 1970-01-01
 • 1970-01-01
 • 1970-01-01
 • 1970-01-01
 • 1970-01-01
 • 1970-01-01
 • 1970-01-01

相关知识